13.9.2017

Zúčastni se Soutěže

Soutěž je základním kamenem celého Polibku – každý rok kreativní soutěžící ze všech koutů republiky přihlašují svá díla v rámci různých kategorií na Galerii Polibku múzy. Ti nejlepší vyhrají hodnotné ceny. A všichni zúčastnění, co přijedou na Polibek budou moct prokonzultovat svoje dílo s odborníkem v dané oblasti.

Pro soutěžící zprostředkováváme ubytování: pokud plánuješ dorazit na Festival a obáváš se samoty nebo spaní pod širákem v Praze, nyní už nemusíš! Stačí se nám ozvat na e-mail Polibku.

 

Téma soutěže Polibku múzy ’18

Letos jsme se opět rozhodli držet téma spolu se zbytkem Mikulášského víkendu, téma soutěže i Polibku je proto „Ke kořenům“. Můžeš se zúčastnit celkem v pěti kategoriích, jako obvykle:

FOTOGRAFIE • HUDBA • LITERATURA (próza a poezie) • VIDEO • VÝTVARNO

Výtvory můžeš posílat až do 17.11. 2018 (23:59:00)

 

Pravidla Soutěže:

1. Organizace soutěže
Díla do soutěže je možno přihlásit pouze přes Galerii Polibku Múzy (galerie.polibekmuzy.cz). Každá z částí soutěže má své termíny pro přihlášení.
Vyhlášení soutěže proběhne na Polibku Múzy, kde budou všechna díla vystavena. V rámci Polibku se tvůrci mohou sejít s odbornou porotou a nad díly debatovat.
Nemohou-li se soutěžící Polibku zúčastnit, nechť kontaktují garanta svého oboru.
Díla do soutěže se tvoří v souladu s tématem dle dané části – pokud máte dílo, které nesplňuje téma, je možné jej po dohodě vystavit na festivalu nesoutěžně.
Účastníci přihlášením do soutěže potvrzují, že jsou autory díla a mají v pořádku všechna autorská práva s dílem související. Hudba ve filmu musí být vlastní, či tzv. svobodná! (viz jamendo.com)

2. Účastníci soutěže
Soutěže se smí zúčastnit každý ve věku 14-26 let. Počítá se dosažený věk v roce pořádání soutěže.
Členství v jakékoli skautské organizaci není podmínkou účasti. Soutěže se smí účastnit i skupiny, pro některé kategorie je účast skupiny výhodou. Průměrný věk ve skupině by se měl pohybovat ve věkovém rozmezí daném pro soutěž.

3. Soutěžní kategorie
Soutěž probíhá od 1. října  do 17. listopadu 2018. Dělí se na následující kategorie. V závorkách jsou dopsány příklady možných forem pro danou kategorii. Podkategorie Poezie a Próza patří pod společnou kategorii Literatura.

  • Fotografie (barevná, černobílá, fotosérie, makro, krajina, …)
  • Hudba (vokální, instrumentální, elektronická, akustická, klasická, …)
  • Poezie (báseň, báseň v próze, grafická báseň, …)
  • Próza (fejeton, úvaha, povídka, novela, … – doporučujeme spíše kratší díla)
  • Výtvarno (kresba, malba, výšivka, tkaní, linoryt, koláže, 3D výtvory, počítačová grafika, webdesign, …)
  • Film (dokumentární, umělecký, žánrový, experimentální, … – doporučujeme spíše kratší díla)

Polibek Múzy je otevřen všem uměleckým projevům, téměř pro každý se najde vhodný obor. Nejste-li si jistí zda, popřípadě do jaké kategorie smíte své dílo přihlásit, kontaktujte Tým Polibku Múzy (info@polibekmuzy.cz nebo pomocí Facebooku).

4. Přihlášení díla
Díla do soutěže se přihlašují pouze přes Galerii Polibku Múzy (galerie.polibekmuzy.cz). Podmínkou je registrace. Registrace je brána jako souhlas k získávání newsletterů s novinkami okolo Polibku Múzy. Zasílání newsletterů lze jednoduše zrušit přes každý obdržený e-mail.
Termín uzávěrky přihlašování děl do soutěže je . listopadu.
Do jedné kategorie smí účastník přihlásit maximálně 3 díla.
Při přihlášení se odevzdávají veškerá digitální díla (fotografie, literatura, hudba, film) a digitální dokumentace k ostatním dílům (fotografie výtvarného díla, anotace umění akce).
Pro výtvarná díla se pokusíme zařídit přímé hodnocení, přesto své dílo přihlašte do Galerie, včetně dokumentace.
Pro kategorii Fotografie platí, že série fotografií v rámci jednoho díla může obsahovat maximálně tři fotografie.
Díla pro kategorii Film zasílejte na e-mail Polibku (info@polibekmuzy.cz) nahraná na YouTube nebo Vimeo a navíc na nějakém z internetových úložišť. Díky tomu dokážeme zajistit reprodukci filmů na Pátečním večeru.
Odevzdání digitálních podkladů je nutnou podmínkou, aby porotci před Pátečním večerem díla nastudovali a mohli zodpovědně ohodnotit.
Díla, jejichž předání digitálně není možné, dodají tvůrci osobně před Pátečním večerem, nebo přímo na Pátečním večeru 30. 11. 2018 a nainstalují po dohodě s garantem oboru. Předem dodají fotodokumentaci díla.
Dílo musí být do soutěže přihlášeno do data uzávěrky své části soutěže.

5. Hodnocení děl
Všechna díla přihlášená do soutěže budou vystavena na Festivalu Polibku Múzy.
Po uzávěrce soutěže ohodnotí přihlášená díla odborná porota. Porota bude hodnotit díla body ve třech oblastech: forma, obsah, vztah k tématu. Poměr získaných bodů je 10 : 10 : 5, tzn. maximální počet získaných bodů za jedno dílo od jednoho porotce je 25. Pořadí děl určí součet bodů od všech porotců. Tři nejlepší díla z každého oboru budou vyhlášena na Pátečním večeru. Umístění svého díla si následně budete moci prohlédnout na webu po přihlášení do svého účtu.
Pokud se soutěžící nemůže na večer dostavit, domluví s garantem vystavení a předání díla.

6. Zpětná vazba a ceny
Autoři mohou získat ke svému dílu zpětnou vazbu od poroty. Na Pátečním večeru se budou moci s porotci setkat a debatovat nad dílem konkrétního autora.
Vítězná díla ve všech kategoriích budou ohodnocena hmotnými cenami. Tyto ceny nejsou právně vymahatelné.

7. Změna pravidel vyhrazena